CRAMON JA RAMIRENTIN TOIMINTOJEN YHDISTÄMINEN FORTRENTIKSI ON SAATU PÄÄTÖKSEEN

 Kategoria Uutiset

Johtava rakennuslaitteiden ja koneiden vuokrausyritys Fortrent on saanut päätökseen Cramon ja Ramirentin yhdistymisohjelman Venäjällä ja Ukrainassa. Yhteisyritys aloitti toimintansa 7. maaliskuuta 2013 Fortrentin nimellä ja tänään yhdistyminen on saatu päätökseen.

Yhdistymisohjelma kesti kymmenen kuukautta, ja nyt se on saatu päätökseen, toteaa yhtiön toimitusjohtaja Grigory Grif. Yhdistyminen tehtiin vaiheittain, ja ensiksi yhdistettiin myyntiosastot ja aloitettiin työt yhteisen asiakaskunnan kanssa niin, ettei asiakkaille olisi koitunut merkittäviä haittoja läpimenovaiheessa. Sen jälkeen luotiin yhteinen huolto-organisaatio, joka vastaa laitteiden huoltopalveluista. Henkilöstö, hankinta ja logistiikkatoiminnot optimoitiin yhdistymisprosessin aikana, ja nyt ne toimivat yhteisten standardien mukaisesti.

Vuoden lopussa yhdistettiin talousosastot, ja tämän myötä kuusi juridista yksikköä voitiin sulauttaa yhdeksi yksiköksi.
Näin ollen Fortrent-yhtiö on yksi juridinen yksikkö johon kuuluu 5 toimialuetta. Ne ovat seuraavat:

– Luoteinen: keskuspaikkana Pietari, jossa sijaitsee myös Fortrentin Venäjän pääkonttori
– Keskinen alue: keskuksena Moskova
– Ural: keskuksena Jekaterinburg
– Eteläinen
– Volga

Vuoden 2014 alussa toimintansa aloittaa Eteläinen toimipiste Rostov-na-Donussa ja sen jälkeen Volgan toimipiste Nižni Novgorodissa. Yhtiö aikoo myös laajentaa toimintaansa Keskisellä alueella ja Uralin alueella. Investoinnit uusiin koneisiin ja laitteisiin edistävät liiketoiminnan kehittämistä yhtiön toiminta-alueilla.

Fortrent on vahvasti sitoutunut edistämään Venäjän konevuokrausmarkkinoiden kehitystä.